Motorrijlesspijkenisse.nl Verkeersschool Marcel van den Bergh vof. 
Ons motto "volop in beweging voor de beste kwaliteit en het juiste resultaat "

 

 

Leveringsvoorwaarden.

Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel.

Verplichtingen van de rijschool:

1. Vaste rij - instructeur voor de leerling tenzij er sprake is van overmacht.

2. Uitsluitend rij - instructeurs met een geldig instructiebewijs.

3. Alle lesvoertuigen zijn verzekerd met een dekking voor in- en opzittende.

4. De rijschool is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan of van de leerling welke niet door de normale afgesloten verzekeringen wordt gedekt.

5. De rijschool staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is aangemeld bij de belastingdienst.

6. De rij - instructeur bepaald in overleg met de leerling het moment van de aanvraag voor het praktijkexamen.

7. Dat de tijdsduur van de overeengekomen rijles, inclusief de 10 minuten nabespreking volledig wordt benut.

Verplichtingen van de leerling:

1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een maximale wachttijd van 10 minuten aangehouden)
Bij het niet verschijnen van de leerling (
zonder telefonische afmelding) dient de volledige lesprijs betaald te worden.

2. Een rijles moet 48 uur voor de afgesproken tijd worden afgezegd. Dit mag alleen telefonisch. Wordt de rijles binnen 48 uur niet afgezegd dan dient de leerling de volledige lesprijs aan de rijschool te voldoen.

3. Zondagen evenals erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur.
Een te laat afgezegde les wordt
voor de helft  in rekening gebracht bij een afzegging met dringende reden of ziekte.

4. TELEFONISCHE AFMELDING VAN EEN RIJLES, 48 UUR VOOR DE AFGESPROKEN TIJD IS, ALLEEN MOGELIJK DOOR DE LEERLING ZELF, SMSjes, E-mails en of faxen worden derhalve niet geaccepteerd als afmelding!!!!!!!!!!!

4a. Indien de leerling de opleiding eenmalig voor een enige tijd wil onderbreken met een max. van 2 maanden, is dit in overleg met de verkeersschool Marcel van den Bergh vof mogelijk. De leerling dient dit schriftelijk en ondertekend te doen.

5. Bij een vroegtijdige beëindiging van de samenwerking, door de leerling, of door de rijschool, bij een lespakket, worden de lessen omgerekend naar als het ware losse lessen met de geldende losse lesprijs plus administratiekosten.

6. De rijschool verzend de aanvraag voor het praktij- en/of theorie examen, alleen nadat door de leerling, alle lesgelden en de examengelden zijn betaald.  

6a.Indien het examen niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen,of bij mutatie van de examen datum dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling.

7. De leerling verklaart dat hem/haar de bevoegdheid tot besturen van een motorvoertuig niet is ontzegd en zijn/haar rijbewijs niet is ingevorderd.

8. Na inschrijving bij onze rijschool wordt van jou verwacht dat je regelmatig lest, minimaal 1 x per week, indien wij niets meer van jou vernemen dan word je na een maand uitgeschreven en worden er administratiekosten in rekening gebracht. Na een maand kan je geen aanspraak meer maken op de vooruit betaalde les en examengelden. Hierbij vervalt ook het recht op lessen.

9. De leerling draagt altijd de juiste motorkleding volgens de CBR opgelegde eisen. In uitzonderlijke gevallen kan je motorkleding van de rijschool lenen. Maar ons advies is zorg zelf in ieder geval voor een eigen helm, handschoenen en schoeisel.

10. Het is verboden te rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen en/of stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden. De rij - instructeur zal hier op letten.

11. Indien de leerling schade toebrengt aan een motorvoertuig van de rijschool, dient er een schade vergoeding worden te verrekend van 100 euro.

12. Als er gelest wordt op de motor, dan is de leerling volgens de wet, de feitelijke en juridische bestuurder.

Wat inhoud dat als er een verkeersovertreding gemaakt wordt door de leerling, dat deze de opgelegde boete zelf dient te betalen, de rijschool is hiervoor niet aansprakelijk.


Deze leveringsvoorwaarden zijn ondergebracht bij de KvK.